تولید و نصب سانتریفیوژهای صنعتی محصولی از شرکت کولاک فن09121865671

تولید و نصب سانتریفیوژهای صنعتی محصولی از شرکت کولاک فن09121865671

طراحی و مشاوره و اجرا توسط مهندسین خبره و زبده شرکت کولاک فن شناسنامه دستگاه:1492 مدل دستگاه : ف